Verblijven

Vergaderarrangement
Beschikking vergaderzaal
Gebruik flipover, beamer, internet
Onbeperkt koffie, thee, ijswater

Prijs: € 15,00 per persoon
Prijs inclusief lunch: € 40,00 per persoon

Prijs inclusief diner: € 75,00 per persoon


Hierop zijn uiteraard diverse varianten mogelijk. Neem contactmet ons op om de wensen en mogelijkheden op elkaar af te stemmen.